Κήπος Στα Μεσόγεια: Επιχορήγηση 10.000 ανέργων για κατάρτιση και εργασία στον τουρισμό

14 Μαΐου 2013

Επιχορήγηση 10.000 ανέργων για κατάρτιση και εργασία στον τουρισμό


Επιχορήγηση για κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία στον τουρισμό παρέχει το πρόγραμμα που «ανοίγει» στις 10 Μαΐου 2013 για 10.000 άνεργους νέους. Η επιχορήγηση που δίνει το πρόγραμμα αφορά κλάδους του τουρισμού, όπως τις αεροπορικές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τα ξενοδοχεία.
Τελευταία ενημέρωση: Σε κοινή συνέντευξη τύπου, που παραχώρησαν η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ανακοινώθηκε σήμερα 9 Μαΐου το πρόγραμμα με τίτλο “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών”. Η περίοδος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο http://sete-voucher.gr/αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00.
Η επιχορήγηση των 10.000 ανέργων εντάσσεται στην ειδική δράση υποβοήθησης 45.000 νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, ανέργων για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και να απασχοληθούν, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης για ακόμη ένα χρόνο.
Για απασχόληση ενός έτους προκρίνονται οι άνεργοι, εφόσον οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να τους προσλάβουν (με επιχορήγηση είτε των εισφορών είτε του ημερομισθίου) και εφόσον οι επιχειρήσεις διατηρήσουν καθόλη την περίοδο της επιχορήγησης, το συνολικό αριθμό των εργαζομένων (επιδοτούμενων και μη).
Φορείς υλοποίησης του προγράμματος για τηνεπιχορήγηση ανέργων για κατάρτιση, πρακτική και εργασία στον τουρισμό θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, «συνδέοντας» τους άνεργους με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα καταλύματα, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, πλοιοκτήτες ελληνικών σκαφών, εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων κ.ά. 
Το πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων για εργασία στον τουρισμό θα εφαρμοστεί με το σύστημα voucher (κουπόνια τα οποία ενσωματώνουν τη δαπάνη της κατάρτισης και της αμοιβής των ασκουμένων) και οι αιτήσεις θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με βάση ειδική μοριοδότηση. Για τον υπολογισμό των μορίων θα ληφθούν υπόψη: η διάρκεια της ανεργίας, η γνώση ξένης γλώσσας και η ύπαρξη πτυχίου ή πιστοποιημένης ειδικότητας σε κλάδο του τουρισμού.                                                                                                                  
Το ποσό της επιχορήγησης 
Κάθε νέος θα εισπράττει, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε τραπεζικό λογαριασμό, «καθαρά» 400 ευρώ για τις 80 ώρες της θεωρίας και ως «αμοιβή» – επίδομα πρακτικής άσκησης μετά το πεντάμηνο, 2.000 ευρώ αν είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2.300 ευρώ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ – ΤΕΙ. Κάθε επιχείρηση, μετά τη λήξη της άσκησης, θα παρέχει στο καταρτιζόμενο βεβαίωση πρακτικής άσκησης – συστατική επιστολή. 
Συγκεκεριμένα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Ποιοι άνεργοι έχουν δικαίωμα επιχορήγησης


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχορήγησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/95), απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).
Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.