Κήπος Στα Μεσόγεια: Φυτά Δείκτες Του Εδάφους

17 Μαρτίου 2015

Φυτά Δείκτες Του Εδάφους

Καθημερινό πρόβλημα της Οικολογικής Γεωργίας είναι η αντιμετώπιση των «ζιζανίων» και ο εμπλουτισμός του εδάφους με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία που τυχόν απουσιάζουν, γιατί τα χημικά στοιχεία του εδάφους και τα φυτά του είναι αλληλένδετα.

Η έλλειψη στοιχείων και όχι μόνο, προκαλεί ανάπτυξη κάποιων φυτών που αυτά με την σειρά τους εμπλουτίζουν το έδαφος με τα ελλείποντα ιχνοστοιχεία.

Παραθέτουμε τον πίνακα που δείχνει το είδος του εδάφους και τα φυτά που αναπτύσσονται σε κήπο. Έτσι η γνωριμία με τα φυτά θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το έδαφος, αποφεύγοντας τις περιττές, μερικές φορές, αναλύσεις των εδαφών.Φυτά δείκτες εδάφους Εικόνες
Είδος Εδάφους
Φυτά δείκτες
Ελαφρά εδάφη: χαρακτηρίζονται τα εδάφη με τη με­γάλη διαπερατότη­τα τον καλό αερισμό, ευκολία στη καλλιέργεια.
Adonis aestivalis (Ά­γρια παπαρούνα), Gonsolida regalis( Delphinium consolida) Δελφίνιο, Caryophyllaceae Arten.
Ελαφρά αμμώδη: Οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους στη μεγάλη περιεκτικότητα σε άμμο.
(Εδάφη που δημιουργούνται κυρίως στις προσχώσεις ποταμών).
Papaver argemone Παπαρούνα, Verbascum thapsus Φλόμος, Ornithopus perpusillus, Stellaria mediaTrifolium arvense Τριφύλλι
Υγρά εδάφη
Stachys palustris, Rannunculus repeus Βατράχιο, Mentha arvensis Μέντα, Polygonum lapathifolium(νεροπιπεριά περδίκι).
Ξηρά εδάφη
Anthenis Eintoria Μαργαρίτα, Berteroa incaca
Πηλώδη εδάφη
Colchicum antumnale Κολζικό Marticaria
chamomilla Χαμομή­λι, Dancus carota a-γριοκαρότο, Taraxacum officinale Αγριοραδίκι, Tussilago fratara χαμόλευκα, Veronica persica Βερονίκη
Πλούσια συμπιε­σμένα εδάφη.
Potentilla auserina Plantago majon Πεντάνευρο αρνόγλωσσο, Equisetum arvense Πολυκόμπι, Taraxacum officinale Ραδίκι, Rannulus re­peus Βατράχιο, Menda arrensis Μέντα, Mercurialis annua σκυλόχορτο, Centarrea scabiosa, Alopecurvs pratensis Αλεποουρά.
Ξηρά αμμώδη ε­δάφη
Legonsia speculum Αγριγαζιά, Erodium cicutarium χτενάκι, Falcaria vulgaris
Καλά αεριζόμενα και υγρά εδάφη
Scrophulariacese Arten, Fumaria officinalis Καπνό-χορτο, Lamium purpareum, Myosotis arvensis
Εδάφη με ελάχιστο χούμο
Authoxanthum odoratum, Matricaria, inodora, Equisetum arvense Κοντιζόχορ-το,Juncaceae -Arten, Polygonaceae - Arten
Εδάφη με λίγο χούμο
Agrostis spica -venti Αγροστί, Rhaphanus rapkanistrum Αγριοραπάνι, Alehemilla vulgaris Λεοντοπόδι, Marticaria chamomilla χαμο­μήλι.
Εδάφη μέσης πε­ριεκτικότητας σε χούμο.
Anthenis arrenis Μαργαρίτα,Consolida regalis
Δελφίνιο, Buglossoides arrenis, Avena fatua Αγριοβρώμη.
Αρκετό χούμο
Chenopodium album, Lamiaceae -Arten
Πλούσια σε χούμο
Stellaria media , Mercurialis annura, Urtica urens Τσου­κνίδα, Galinsoga parviflora, Evphorbia - Arten Γαλατσίδα, Veronica bederitolia Βερονίκη, Vernica persica Βερονίκη, Urtica dioica Τσου­κνίδα
Φτωχά σε άζωτο
Cytisus scoparinus, Gerastium, Grophila venua, Sedum acre, Stachys recta
Μετρίως αζωτούχα
Alopecurus myosuroides Αλεποοουρά, Aphanus arvensis, Tripleurospermum maritimum
Αρκετό άζωτο
Galium aparine Κολιτσίδα, Chenopodium album, Echnochloa crys - galli, Lamianceae - Arten
Πλούσια σε άζωτο
Urtica diorca Τσου­κνίδα, Chenopodium album βρωμόχορτο, Mercurialis anuna Σκαρόχορτο, Senecio velyaris μαρτιάτικο, Amaranthus reto-thexus Βλήτο
Βασικά εδάφη ΡΗ > 7
Snecio velyaris μαρ­τιάτικο, Amaranthus retoflexus Βλήτο, Salvia pratensis Φασκομηλιά, Onobrychsi viciasefilia, Sinapis arvensis Σινάπι, Euphorbia chamaesyce Γαλατσίδα
Οξινα εδάφη
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο, Stachys arvensis, Galeopsis Tetrahit, Raphanus raphanistrum αγριοράπανο
Φτωχά σε ασβέστιο
Polypodium vulgare πολυτρίχι, Authemis Arvensis μαργαρίτα, Pteridium aquilium φτέρη, Viola sp. Aγριοβιολέτα, Lathynus pratensis αγριολαθούρι, Sarothamnus scoparium σαρόθαμνος, Oxalis cornienlata Ξυνίθρα, Oxalis aceotosella Ξυνίθρα, Rhapahanus raph-nistrum Ραπίδα, Pigitalis laevigate Κορακοβότανο, Campacula sp καμπανούλα, Lupinus Lirsutus Αγριολούπιvo, Spergula arvensis, Sinapis arvensis βρούβα, σινάπια, Cyperus sp Κύπερη, Rumex sp Λάπαθο, Agrostis vulgaris Αγροστίς, Veronica officinalis Βερονίκη.
Εδάφη με καλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο
Aerthionema graecum, Aethionema creticum, Alyssum sexatile Αλυσίδα, Asphodeline lutea Σπερδούκλι, Euphorbia exiqua Γαλατσίδα, Calenula officinalis Καλέντουλα, Galium incurvum Κολιτσίδα, Galium setaseum Κολιτσίδα, Anayallis arvensis Περδικούλι, Uquercus cocitera πουρνάρι, Vicia pereyrina αγριοβίκος, medicago arborea Αγριοτρίφυλλο, Stellaria media, Taraxacum officanalle αγριοράδικο, Salvia sp φασκομηλιά, Linaria vulgaris λινάρι, Gighorium intubus Αγριοραδίκι με σιέλ λουλούδια, Gampanula rapunculoides Καμπανούλα, Snagnisorba minor μαυρόφυλλο
Εδάφη πλούσια σε μαγνήσιο
Digitalis purpurea, Tencrium, Helleborusσκάρφη
Εδάφια πλούσια σε κάλιο
Digitalis purpurea, Luciniatum
Αλατούχα εδάφη
Ergugium martinum γαλανόχορτο, Gynodon dactlon α­γριάδα, Salsola kuli Αλμυρίδα,    .Cochlearia officinalis, Juncus gerardiβούρλο, Triglochim unaritima,
Spergularia salina Aγριογιούλι, Polgyonum maritinum Sali cornia truticosa.
Η. Ροτογιάννη


Adonis aestivalis (Ά­γρια παπαρούνα)
 


Gonsolida regalis Δελφίνιο


Caryophyllaceae Arten.

Papaver argemone Παπαρούνα
Verbascum thapsus

Ornithopus perpusillusTrifolium arvense

Stachys palustris

Mentha arvensis

Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum lapathifolium L.

Πηγή: biokalliergeies
Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.