Κήπος Στα Μεσόγεια: Ελαχιστοποίηση της Γραφειοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής

13 Ιουνίου 2016

Ελαχιστοποίηση της Γραφειοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής

Νέο, φιλικό προς τους πολίτες, μοντέλο γραφειοκρατίας, εγκαινιάζει η Περιφέρεια Αττικής με την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών και σημαντική περικοπή υπογραφών στην έκδοση των διοικητικών της πράξεων. Παράλληλα, υλοποιώντας τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, βαίνει με αποφάσεις και δράσεις για συνολική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών.


Χαρακτηριστικό της νέας απλουστευμένης πολιτικής, αποτελεί το γεγονός ότι η τελική περαίωση μιας διοικητικής πράξης στην Περιφέρεια Αττικής απαιτούσε τέσσερα ή και πέντε διοικητικά επίπεδα υπογραφών με σημαντικές καθυστερήσεις για τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, ενώ υπήρχε διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων σε επιμέρους διοικητικά πεδία. 

Πλέον οι διοικητικές πράξεις της Περιφέρειας Αττικής εκδίδονται ακόμη και με μία υπογραφή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες εξυπηρετούνται αυθημερόν. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναδιοργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών, σε πρώτη φάση καταγράφηκαν όλες οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε δύο κατηγορίες: επιτελικές και εκτελεστικές. Ειδικά για την άσκηση των τελευταίων, οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις εκδίδονται στο χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο και εγγύτερα στον πολίτη. 

Τη νέα διοικητική πρακτική χαιρέτησε με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), τονίζοντας ότι οι ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής «για την απλούστευση των διαδικασιών (…) που αφορούν στη λειτουργία των Πρατηρίων Ενέργειας και όχι μόνον, συνάδουν απόλυτα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αντιμετώπιση των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της νέας ελαχιστοποιημένης γραφειοκρατίας προήλθε από ομάδες εργασίας στελεχών της Περιφέρειας οι οποίες στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένη διοικητική μεθοδολογία και επιστημονικά παραδείγματα, ενώ αξιοποίησαν προτάσεις των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, πολιτών, οργανωμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας. 

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία της μείωσης του όγκου των απαιτούμενων υπογραφών και της γραφειοκρατίας, παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα, (βάση των απολογιστικών στοιχείων του 2015). 

• Στον τομέα των μεταφορών-επικοινωνιών και ειδικότερα της έκδοσης αδειών, εκδόθηκαν 62.737 νέες άδειες ΕΙΧ, 27.490 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, 31.342 πράξεις άρσης παρακράτησης κυριότητας ΕΙΧ- ΔΙΧ, 10.529 διαγραφές ΕΙΧ-ΔΙΧ, 34.876 αλλαγές κύριων χαρακτηριστικών ΕΙΧ-ΔΙΧ και 193.748 πράξεις μεταβίβασης ΕΙΧ-ΔΙΧ. 

Πλέον θα διεκπεραιώνονται με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε. Επίσης, 67.183 αντίγραφα αδειών οδήγησης θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε. 

• Στον τομέα επαγγελματικών αδειών, 6.598 αποφάσεις αντικατάστασης και αντιστοίχησης των αδειών μηχανολογικών ειδικοτήτων και 1.326 αντίστοιχες αποφάσεις για ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή από τους Διευθυντές Ανάπτυξης των Π.Ε., ενώ 4.169 έγγραφα για την προσκόμιση στοιχείων προς διεκπεραίωση αιτημάτων αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή από τους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. 

• Στον τομέα θεμάτων παιδείας και εργασίας, 7.495 αποφάσεις για εκδρομές εσωτερικού και 1.374 αποφάσεις για εκδρομές εξωτερικού θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε.. 

• Στον τομέα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, πάνω από 5.000 βεβαιώσεις άσκησης υγειονομικών επαγγελμάτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε.. Επίσης, πάνω από 22.000 δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ θα χορηγούνται σε πολίτες (απευθείας ή μέσω ΚΕΠ) με ενέργειες των Προϊσταμένων Τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Π.Ε.

Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.