Κήπος Στα Μεσόγεια: 21 προσλήψεις στο Δήμο Λαυρεωτικής

19 Ιουνίου 2013

21 προσλήψεις στο Δήμο ΛαυρεωτικήςΟ Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου εκσκαφέα (τύπου JCB)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - γκρέιντερ
1 ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων Έργου – ανυψωτικού καλαθοφόρου
2 ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρου (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
5 ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρου ( με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου)
1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (καταμετρητές υδρομέτρων)
1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 195 00 Αττική, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβη (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140).
Το διαβάσαμε στο : http://www.forkeratea.com/
Εδώ θα βρείτε καταστήματα, επιχειρήσεις,δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες, συλλόγους, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.
Θα σας ενημερώνουμε για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια αλλά και για νέα που αφορούν αγρότες, επαγγελματίες και φυσικά τους ερασιτέχνες κηπουρούς με ιδέες και λύσεις για το σπίτι και τον κήπο σας.
Τα Θέματα που βρίσκουμε σε άλλες ιστοσελίδες τα παραθέτουμε στην ιστοσελίδα μας αναφέροντας την πηγή στο τέλος της ανάρτησης, σεβόμενοι την δουλειά των άλλων.
Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος να κρίνει από μόνος του την αξία, ποιότητα ή εγκυρότητα των γραφόμενων. Παρότι προσπαθούμε οι συμβουλές και τα άρθρα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας να είναι έγκυρα και σωστά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.